ผมใช้Redeon9600 ทำไมโหลดไดเวอว์เจอเวปลงแล้วมันแจ้งว่าไม่ซัฟพอตตลอดเลย
ลงได้แต่มันแจ้งไม่ซัฟพอต ก็เลือกตามรุ่นถูกแล้วนะ
วานผู้รู้ตอบทีครับ