จะปรับรอบพัดลมcpuต้องทำอย่างไรบ้างคับไม่เคยทำมายังไงก็ใช้อย่างนั้นอยากให้แรงขึ้นแนะนำหน่อยคับ