คือ ผมกำลังจะเอาฝาไปเจาะเป็นฝาใส แต่ไม่แน่ใจเรื่องขนาดที่จะเจาะ รบกวนทุกท่านที่เคยเจาะ หรือที่มีฝาแบบใส ช่วยบอกขนาดที่เป็นฝาใสให้ ผมด้วยครับ

ขอบคุณครับ