ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
โดมินิค อึ้ง คนึงภรณ์ วงเวียน
อินฟอร์ บริษัท เพนเนอร์ - แมดิสัน จำกัด
โทรศัพท์ +65-6303 9225 โทรศัพท์: +662 716-5246 ext. 103
อีเมล์ dominique.ng@infor.com อีเมล์: khanungporn_w@penner-madison.com


อินฟอร์ เปิดตัว โซลูชั่น อินฟอร์ พีแอลเอ็ม รันไทม์ เวอร์ชั่นล่าสุด
สำหรับโรงงานผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสิ่งทอ
ช่วยโรงงานผลิตสินค้าใหม่ได้เร็วขึ้น และบริหารการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ได้ดีเยี่ยม

กรุงเทพฯ (25 มิถุนายน 2551) - อินฟอร์ ประกาศเปิดตัว “โซลูชั่น อินฟอร์ พีแอลเอ็ม รันไทม์” (Infor PLM Runtime) เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อการบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Lifecycle Management - PLM) ที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสิ่งทอทั่วโลก

โซลูชั่น อินฟอร์ พีแอลเอ็ม รันไทม์ มีคุณสมบัติการทำงานเพิ่มมากขึ้นถึง 40 รายการ และเสริมด้วยเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ ที่ช่วยให้โรงงานเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการผลิตต่างๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ผลิตรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสิ่งทอทั่วโลกสามารถดีไซน์ หาแหล่งวัตถุดิบ และแนะนำสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในแวดวงแฟชั่นปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนสไตล์อย่างรวดเร็ว จึงทำให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล มีระยะเพียงสองสามสัปดาห์เท่านั้น ช่วงเวลาที่รวดเร็วเช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับปรุงการทำงานร่วมกับ ซัพพลายเออร์เพื่อให้ระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ โซ่อุปทานทั้งหมด โซลูชั่น อินฟอร์ พีแอลเอ็ม รันไทม์ จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับกระบวนการทำงานโดยไม่กระทบกับขั้นตอนทางธุรกิจโดยทั่วไป และยังลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติใหม่ในการบริหารจัดการด้วยตัวเอง (self-service feature) ที่ช่วยให้ซัพพลายเออร์เรียกดูข้อมูลแบบเรียล-ไทม์ ติดต่อสื่อสารกันอย่างง่ายดายทั่วทั้งระบบโซ่อุปทาน รวมทั้งยังลดค่าใช้จ่ายด้านชิปปิ้งและ เวลาการผลิตอย่างเห็นได้ชัด

จากผลการวิจัยของ อาร์เบอร์ดีน กรุ๊ป (Aberdeen Group) พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสิ่งทอชั้นนำใช้โซลูชั่นพีแอลเอ็มเพื่อช่วยในการจัดการกระบวนการผลิต การบริหารต้นทุนและเป้าหมายรายได้ รวมทั้งเพิ่มการทำกำไรด้วยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงเวลา
คุณสมบัติใหม่ในโซลูชั่น อินฟอร์ พีแอลเอ็ม รันไทม์ ได้แก่
- การบริหารจัดการจัดส่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ (Supplier delivery management) ซึ่งช่วยให้
ซัพพลายเออร์หลายๆ รายสามารถจัดส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานผู้ผลิตได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
- การตรวจสอบตราสินค้า (Cross-brand checking) ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตดีไซน์และผลิตสินค้าหลายๆ แบรนด์ ในโรงงานเดียวกัน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดข้อผิดพลาด
- สัญลักษณ์คำแนะนำสินค้าที่เป็นสากล โดยไม่ต้องแปลคำแนะนำต่างๆ ของสินค้าที่จำหน่ายไปทั่วโลก
- การจัดการกระบวนการสั่งตัวอย่างสินค้า (Sample order processing) ซึ่งอนุญาตให้มีการส่งการประมูลราคาหลายๆ รายการไปยังผู้จำหน่ายและแปลงเป็นคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้โรงงานสามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าและผู้จำหน่ายรายใหม่ๆ ได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต
- การคำนวณต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้โรงงานลองคำนวณต้นทุนการผลิตและซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนสินค้าหากจำเป็นเพื่อลดต้นทุน ด้วยคุณสมบัตินี้ จึงช่วยให้โรงงานสามารถระบุและจัดลำดับซัพพลายเออร์ลำดับสองและสามไว้เพื่อหาวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและคำนวณต้นทุนได้แม่นยำ

นายโรรี่ แกรนนอส ผู้อำนวยการการตลาดผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม ส่วนอุตสาหกรรมและพีแอลเอ็ม ของอินฟอร์ กล่าวว่า “ผู้ผลิตรองเท้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสิ่งทอหลายๆ ราย ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศเพื่อลดต้นทุน ดังนั้นการติดต่อสื่อสารกันทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น โซลูชั่น อินฟอร์ พีแอลเอ็ม รันไทม์ เวอร์ชั่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นช่วยให้โรงงานสามารถจัดการกับความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ และควบคุมการหมุนเวียนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารกับซัพพลายเออร์ในขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาสินค้าด้วย

โซลูชั่น อินฟอร์ พีแอลเอ็ม รันไทม์ มีจำหน่ายในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาเลียน ดัทช์ เยอรมัน และจีน สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.infor.com/product_summary/plm/runtime/.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินฟอร์ (Infor)

อินฟอร์ เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจเฉพาะอย่างสำหรับองค์กรเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน โซลูชั่นจากอินฟอร์ช่วยให้องค์กรธุรกิจเติบโตขึ้นเป็นกิจการระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์มากขึ้นและยังสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดโลกอย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนลูกค้าถึง 70,000 ราย อินฟอร์ได้ก้าวไปอีกระดับด้วยการเป็นผู้จัดหาซอฟต์แวร์ระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจแต่ ละประเภทได้เหนือความคาดหมาย ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.infor.com
# # #