เล่น Mass effect ไม่ได้ (แผ่นแท้)

มันต้อง ลงทะเบียน ก่อนป่าว

แล้วลงที่ไหน ครับ