มันชอบขึ้น e3 คับ มีคนบอกว่าตัวเซนเซอรกระดาษมันสกปรก หาไม่เจอใครรู้ช่วยทีคับ หรือว่าที่ขึ้น e3 เปนเพราะอย่างอื่น ช่วยชี้แนะด้วยคับ