ลองเปลี่ยน DVD-RW เอง พอใส่อันใหม่เข้าไปแล้ว เครื่องมองไม่เห็น จะแก้อย่างไรดีครับ
ตัวเดิมไมอ่านแผ่น แต่ถ้าใส่ตัวเดิมแล้วเครื่องมองเห็น รบกวนด้วยครับ