เวลาเล่นทำไมพอมันเข้าเกมส์หรือตอนจัดแผน หรือตอนเรากด start เพื่อเข้าไปเปลี่ยนตัว หน้าจอมันจะพับลงมาทุกทีเลยครับ มีใครเคยเป็นมั้ยครับ แต่ก่อนก็ไม่เป็น ไม่รู็เกิดจากอะไร ช่วยทีครับ