ผู้รู้บอกด้วยดิ อยู่ด่าน 2 ไปไหนไม่ได้ ค้างมาเดือนกว่า