คือผมมีเรี่องอยากจะถามว่าหนังสือวิชา Data Structur and Algorithms in C++ เล่มไหนที่อ่านแล้วเข้าใจดีบ้างคับช่วยแนะหน่อยคับ