พอดีมันมีวินโดวแท้ ลงมาให้แล้ว ตอนแรกไม่คิดอะไร แต่แปลกใจที่ ขนาด Program file 4G
เกมก็ลงไดรวอื่นทำไม ไดรว C ใช้ที่ไปเกือบ 18G เลยเชคดูเจอว่า VISTA ผมขนาด folder
ล่อไป 13 G นี่ถือว่าเยอะผิดปกติปะครับ