ตัวผู้หญิงที่เพิ่มมาใช้เล่น single player ได้มั้ยครับ
หรือว่าได้แต่ online