เปิดมาฟาดแรมไป 700 แหนะ

Service ตัวใหนพอจะปิดได้บ้างครับ