PPPoE

คืออะไรครับเพราะปกติใช้ hi speed ของ tot ต่อกับ pc มันก็เป็นปกติ แต่เอาโมเด็มมาต่อกับ

โนตบุคก็เป็นการต่อแบบ PPPoE เหมือน dial-up เลยครับ

มันต่างกันตรงไหนหรอครับ