ลองต่อสายออกไปที่ TV แต่ทำไมมันไม่มีสีอะครับ

ช่วยบอกหน่อย