ท่านสาวก AM..D ทั้งหลายครับ ผมอยากรู้ว่า AMD X2 4800 นั้นเทียบเท่ากับ
INTEL รุ่นไหนครับ แล้ว X2 4800 ความสามารถในการแปลงไฟล์โอเคม่ะครับ พี่น้อง...