ผมโหลดมาจากบิท ทำการลงเรียบร้อยและ แคร็กแล้ว

แต่พอกดเข้าเกมส์มันเด้งออกมาเลยครับ

แล้ว มัน แจ้ง Errorว่า

----< 2008-07-01 0408 >----< F:\Program Files\AlienShooter.exe (Aug 10 2006 1653) >----
Memory:: TotalPhys=1073197056 AvailPhys=634916864 TotalPageFile=2581753856 AvailPageFile=2272235520 TotalVirtual=2147352576 AvailVirtual=2090655744
Registry path = 'SOFTWARE\SigmaTeam\AlienShooter'
Radeon X1650 Series
Enum display modes 1024x768 X8R8G8B8 D16
Enum display modes 800x600 X8R8G8B8 D16
WM_PAINT
Selected display mode 1024x768 A8R8G8B8 desktop X8R8G8B8 zbuffer D24S8
!!!ERROR 0409/0!!!GRAPH: 0x88760B59 Couldn't create the Effect
!!!ERROR 0409/0!!!GRAPH: 0x88760B59 Couldn't create the Effect
Vid release (vid mem = 0)
d3dDevice release 0
d3d release 0

ใครพอทราบวิธีแก้ให้มันเล่นได้มั่งครับ