คือว่ากำลังจะซื้อมือที่ฟัง mp3 ได้แต่ ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบ คุณภาพเสียงมือถือดี แล้วหูฟังนั้นๆ หรือ เอาแบบธรรมดา แล้วหูฟังดีๆ เลยมาขอความคิดเห็นหน่อยครับ