อยากทราบตัวwireless router linksys 2 ตัว มีคุณสมบัติต่างกันไงครับเห็นตัวหนึ่งมี l อีกตัวไม่มี