ตรงของเดิมที่เป็น Open กับ Explore มันเป็นภาษาต่างดาวครับ