พอดีทำ Meizu จุ่มลงไปในอ่างล้างมือ ขณะปิดไว้อะ เอาไปอบแห้งแล้วแต่เปิดไม่ติดอะ
ซ่อมที่ไหนได้ครับ ไม่รู้คุ้มเปล่า เครื่องมีรอยถลอก และแบตก็เริ่มเสือ่มด้วย