คือตอนเน้ NB ผมอยู่ ที่ 53 องศา ผมอยากจะเปลี่ยนซิ้งใช้ตัวนี้จะใส่ได้ไหมครับ
ใช้บอร์ด RAMPAGE อยู่ครับ(ใช้ UL120EX ด้วยมันจะติดไหมครับ)แล้วซิ้งตัวนี้จะช่วยให้เย็นขึ้นมากไหมครับหรือมีตัวที่เย็นกว่านี้

แล้วถ้าผมถอดซิ้งเดิมออกผมต้องซื้อมาเปลี่ยนให้ SB ด้วยไหมครับ