ขอวิธีปรับความเร็วรอบพัดลม100% ทีสิคับไม่เคยปรับเลยคับช่วยบอกทีนะคับ ขอบคุณคับ