เปิด word ทุกครั้งมันต้อง run scan virus ทุกครั้งเลย อยากเอาออกจัง