คำแนะนำ : เนื่องจากพวกอุปกรณ์ประเภท Media ต่างๆได้เป็นพาหะสำคัญในการนำพาไวรัสมาติดเครื่องของ เรา ผมจึงขอเสนอแนะวิธีป้องกันและตรวจสอบไวรัสที่แฝงมากั บอุปกรณ์ ดังนี้
1. อย่า! เปิดไดร์ฟโดยการ Double Click ให้ท่าน Click ขวา --> Open แทน เพราะ ไวรัสจะทำงานทันทีเมื่อถูก Double Click
2. เมื่อท่าน Click ขวา --> Open แล้วให้สังเกตว่าบรรทัดแรกของเมนูใช่ Open หรือไม่ถ้าไม่ใช่ Open ให้สงสัยไว้ก่อนว่า Handy Drive ของท่านติดไวรัส
3. ควรเก็บไฟล์ไว้ใน Folder เมื่อเวลาติดไวรัส ไฟล์ไวรัสจะได้ไม่มาปนกับงานของเราทำให้สังเกตได้ง่า ย และในเรื่องของการกำจัดให้ AHDV เป็นตัวจัดการเอง

ลองใช้ดูนะคับ http://ww3.yuwie.com/blog/entry.asp?...467&eid=314149