คือ ผมใช้ Quaek version 6 ใน Mac แล้วทำไม่ถึงพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เลยครับ ใครรู้สอนหน่อย จำไม่ได้แล้วว่าต้องทำไง (ใช่กับเครื่อง Mac นะครับ)