อยากถามข้อแตกต่าง กับ การ Oc อันไหนคุ้มค่ากว่ากันคับ