ผมได้ตัวปรับรอบพัดลมAkust 1ตัว แต่มันต่อพัดลมได้แค่ตัวเดียว
ถ้าผมจะเอามาต่อโดยใช่พัดลม2ตัวได้ไหมคับ
ไม่กล้าต่อกลัวจะดับไปหมดเลย