อยากจะได้จอแบนธรรมดามือสองสักตัว 17 นิ้ว
ขอที่อยู่ในเชียงรายนะครับ จะได้ติดต่อสะดวก