ของผมมันอุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศา ส่วน health status : OK 53%, performance: Excellent 53% ที่ผมสงสัยคือตัวเลข 53% นี่คือค่าของอะไรครับ ใช้ HDDlife Pro version 3.0.138 ครับ