อยากทำ icon ที่เป็น shortcut ต่างๆ ในคอมบางตัวใหม่ (เอาเแบบเราทำเองด้วย Photoshop) ต้องทำรูปภาพขนาดเท่าไหร่ครับ
แล้วต้องเอาไฟล์ไปไว้ที่ไหนครับ ถึงจะ browse เอามาเป็นรูปภาพแทน icon เดิมได้
ขอบคุณครับ