แหะ ๆ หา Download F.E.A.R. Extraction Point ได้ที่ไหนครับ
ขอบคุณครับ