ใช้โหลดบิต ดูหนัง ฟังเพลง เขียนโปรแกรม เล่นเกมส์ออนไลน์-ออฟไลน์
เอาจอ LCD 19" ไม่เอาเครื่องอ่าน-ไรท์ดีวีดี ครับ