คือไม่ค่อยรู้เรื่อง Network & Internet เท่าไร พอจะมีกระทู้ที่สอนเกี่ยวกับNetwork & Internet ขั้นต้อนหนาอยคับ