ใครเล่น Company of Heroes ออนไลน์บ้าง

ถ้าเล่น เฉพาะภาคแรก ต้องลง แพท ถึงไหนครับ

มันต้องลงแพท มหาโหด 1.7 gb ปล่าว

อยากเล่นออนไลน์ แต่โหลดอย่างนี้ ก็เลิกเหอ....