คือว่าไอตรงคำว่าmemอะมันเขียน 350 ไอ 330 เนี่ย

เราจะเอาไปx2เป็น 660 ช่ายมะหรือว่ามันก็แค่ 330

เพราะผมเห็น 9550 256/128 DDR2 มันmem 350 แต่ใน

ทั่วไปเขียน mem 700 สรุปคือว่าเอาไอค่าที่ได้ไอคูณ 2 ช่ายมะ