อย่างเซ็งครับ

มี PCI-Ex 1x ช่องเดียว

ซึ่ง Wireless จองไปแล้ว

= = "

มีมาให้แต่ลายวงจร(อีกแล้ว)

สงสัยต้องเปลี่ยนโปรเจคเป็นเปลี่ยน Wireless ซะแล้ว