คือว่าผมเสียสายไฟ ทั้ง24พิน 8พิน
กด สตาส ไม่ติดอะคับ

เวลากด สตาสตรงเมมบอด ปุ่ม power button ด้านบน มีไฟกะพิบแล้วหายไป แต่ก็ไม่ติด
แต่ผมเสียบ ไฟเข้า 4870 ไฟ Red บนกาดมันติดดังนั้น pus ไม่เสีย น่าจะเป็นที่ผม เสียอะไรผิดแน่นอน

ช่วยที่คับ