มีรู้จักบางเอ๋ย ขอแบบ ที่ รองรับ ภาษาที่ใช้ เช่น php asp พวก.net พวก data base ต่าง ๆสามารถใสได้ อ่าครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับผม