ผมอยากได้ invite tm1ที่ครับ ขอแลกกับ 500,000 ring ใน zianbit ครับ + 7,000 dent ใน 2bbit + 400ชิบทองใน cosmoza + 1 invite หมาน้อย + 50 invite zianbit + id : thailandtorrent + id : babyghost + id : หมาน้อยครับ

e-mailerachair@gmail.com
ขอบคุณครับ