ช่วยบอกทีว่าทำยังไงให้มัน Active ที่ Mode 6 ได้

สเป็คตามลายเ็ซ็นเลยครับ