**โปรแกรมดูดเว็ปไซต์ ++ WinHTTrack ++โดยจะดูดข้อมูลต่างๆเหมือนกับเว็บต้นแบบ

โปรแกรมดูดเวปไซต์มาเปิดดูบนเวปเราแบบออฟไลน์ได้
เหมือนกับเซพเว็บๆนั้นมาเปิดดูบนเครื่องเราโดยไม่ค้องต่ออินเตอร์เน็ต
โดยจะดูดข้อมูลต่างๆเหมือนกับเวปต้นแบบทุกประการเช่น รูปภาพ ไฟล์.swf เป็นต้น

ซื่อ : WinHTTrack
ขนาด : 2.05 เม็กไบต์

ดาร์วโหลดได้ที่นี่

http://www.pcsupports.freehostia.com/winhttprack.html

ดูรูป เเละตัวอย่างใช้งาน

http://www.pcsupports.freehostia.com/picwinhttrack.html