(Portable) โปรแกรมแปลงไฟล์วีซีดี และสกุลต่าง ๆ มากมาย Alive Video Converter
ตัวนี้เป็น portable จึงสามารถนำไปได้ทุกที่ โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมแปลงไฟล์วีซีดี และสกุลต่าง ๆ มากมาย เช่น .mpg .avi wmv .mp4 .3GP .mob .mov .acc .mp3
แบบพอร์ตเทเบิ้ล ใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้ง (install)
ไม่เป็นภาระทำให้เครื่องฯ Boot ช้า , ใส่ Handy Drive ไปใช้ได้ทุกที่
วิธีการใช้งาน
1. ดับเบิ้ลคลิก เพื่อเรียกใช้ได้ทันที
2. เลือก Options เพื่อเลือกชนิดของไปฟล์ที่จะแปลงข้อมูล
3. เลือก Out put ที่ต้องการ
4. เลือก Frame size เพื่อเลือกขนาดของภาพ กรณีแปลงเป็น 3GP เลือกขนาดให้เหมาะสมกับโทรศัพท์
5. คลิก Apply และ OK
6. เลือก Output Folder เมื่อต้องการเก็บไฟล์ที่โฟลเดอร์ใหม่ หากไม่เลือกไฟล์จะถูกจัดเก็บที่ โฟลเดอร์เดิม
7. คลิก ADD เพิ่มไฟล์ที่เราจะแปลง
8. คลิกปุ่มสั่งดำเนินการ (รูปสามเหลี่ยม)
รอสักครู่ (ใช้เวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น)
ข้อดีของโปรแกรม
1. ไฟล์ขนาดเล็ก
2. ใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องคอมฯ , จึงทำให้ในไปใช้ไดกับทุกเครื่อง
3. แปลงไฟล์ได้รวดเร็ว
4. รองรับไฟล์หลากหลายฟอร์แม็ต
5. แปลงได้ทั้งหนัง และเพลง

Download
http://www.toportable.freehostia.com/al-ive.html

ดูรูปตัวอย่างได้ครับ
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/alive.html