จะเอาจอไปซ่อมครับ ไม่ทราบอยู่ชั้นไหนครับ แล้วที่อื่นมีที่ไหนครับ