อยากรู้ว่าที่เขาวางขายกันแผ่นนึงมีตั้ง80กว่าเพลงเขาใช้โปรแกรมอะไรกันครับ