ช่วยหน่อยครับ ใช้ VISTA แล้วเน็ตหลุดทุกๆ10 นาทีครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ