ถ้า ลง ได้ จริงมั้ยที่มันจะไม่มีเสียง ครับ
มีคนบอกมา (หลายคน)