โทษครับ พอดี มือใหม่ ครับ ได้ Extreme Music มายังใช้ไม่ค่อยเป็นเลย อยากถามว่าโปรแกรมที่แถมมาให้นี่ มีตัวไหนเด็ดๆ บ้างครับ เพราะเยอะมาก
แล้วถ้าต้องการเสียบช่อง Audio หน้า case สามารถเสียบได้ไหม เพราะไม่เห็นมีช่องเสียบเลย