อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนเล่นเน็ต
http://www.thaibux.com/register.php?r=golfseland