ระหว่าง asus , compaq , lenovo

ใช้เล่นเกมส์ ฟังเพลง ไม่มากอะ คับ